Handelsbetingelser

Linkdoktoren drives af Henrik Bondtofte under Bondtofte & Co.

Betalingsmetoder
Dit medlemsskab kan betales med Dankort, Mastercard og VISA. Hver måned bliver det aftalte beløb trukket fra dit betalingskort, herefter modtager du din næste analyse.

Udelukkende digitalt produkt
Som medlem af klubben, modtager du digitale e-mails, og du modtages således intet fysisk produkt.

Returret og reklamationsret
Da dette produkt er digitalt og personligt, ydes der ingen returret, men du er naturligvis sikret 2 års reklamationsret.

Opsigelse
Du kan når som helst opsige dit medlemsskab af Linkdoktoren. I din mailkvittering, er der et link til din brugerkonto hos Simplero.com. Her kan du opsige abonnementet, på opsigelsesknappen. Herefter vil du hverken modtage flere e-mails eller blive trukket på dit betalingskort.

Personlig udgave
De analyser du modtager fra Linkdoktoren er tiltænkt den person eller virksomhed der bestiller ydelsen og må under ingen omstændigheder sælges eller på anden måde gøres tilgængelig for andre. Analyserne må dog godt deles internt i en virksomhed.

Kontaktoplysninger
Bondtofte & Co.
CVR: 33642911
Rugårdsvej 7.1
5000 Odense C
Tlf.: +45 7199 3990
E-mail: kontakt@bondtofte.dk

Bankoplysninger
Bank: Sydbank
Reg.nr. 7040
Kontonr. 0001625358
IBAN: DK1570400001625358
Bic-SWIFT: SYBKDK22

Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide: (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger)
at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail eller telefon:

at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.

at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.

at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.

at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.

at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,

at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,

at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og

at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.